Sveriges modellflygmuseum
i Autoseum, Simrishamn
museum


Planer på ett modellflygmuséum hade under en längre tid funnits, men kostnaderna var ett stort problem. Efter att under flera år ha sökt efter en lämplig lokal fick SMOS slutligen napp; Bilmuseet "Autoseum" hade utrymme över som de kunde tänka sig upplåta åt modellflyget. Tack vare det arbete som projektgruppen under ledning av Sven Landervik lagt ner, kunde museet i maj 2009 så för första gången öppna portarna. Den officiella invigningen skedde den 21:a augusti 2009 i samband med OT-SM.

Museet sponsras idag också med ett bidrag från RCFF (Svenska RC-flygförbundet). SMOS tackar för stödet från Autoseum och RCFF.

  Nyheter 2012
  Nyheter 2010

Foto: Ingvar Nilsson och Sven Landervik
De som gjorde arbetet i Simrishamn; Tycho Andersson, Sven Landervik och Åke Gustavsson
Sigurd Isacson med sin Auster, en byggsats tillverkad i drygt 100000 exemplar.
Bakom honom hänger en annan av hans stilbildande konstruktioner; Sunnanvind.  Kungsörnen
KSAK-1  
Isacsons Auster omgiven av idel Wakefield-vinnare; Cahills "Clodhopper" (1938), Ellilä (1950) och Blomgren (1952)
Flodas bygghörna visar hur bygget av en klassisk friflygmodell (Clipper) går till
Del av skärmutställning med kända svenska modellflygprofiler
Radiostyrda modeller; Skyskooter från tidigt 50-tal och Orion från 1960
Från vänster: Fridolf som vann i landskampen Sverige-Finland år 1943, Per Findahls VM-vinnare från 2001 samt en modern Wakefield byggd av Lennart Hansson
En del av de utställda modellerna


Reportage i Oldtimer Nr:2 2009

Senast ändrad: 2009-06-07