Evenemangskalender 2021

För samtliga evenemang gäller reservation för ev. ändringar. Vid osäker väderlek kontakta kontaktpersonen.
Se även SMFFs tävlingskalender.

 

Evenemang Plats Datum Kontakta Mer information
SMOS vårtävling
med Vårmaxen
Saleby 2021-04-17 Martin Larsson, tel. 0709-347573 OBS: Tävlingen inställd p.g.a. Coronaviruset
Majtävlingen Skogstibble, Uppsala 2021-05-02 David Thorsén, tel: 070-604 67 34 OBS: Tävlingen inställd p.g.a. Coronaviruset
Friflygskala - Stibner Memorial Fedingshult, Skånes Fagerhult 2021-07-03 Lars Tolkstam, 070-54 94 380 Inbjudan pdf