Nyheter & uppdateringar

Datum Sida som är ändrad eller ny sida samt länkar Övrigt
2024-06-13 Tävlingskalendern uppdaterad (Stibner Memorial, OT-SM)
2024-02-18 Tävlingskalendern uppdaterad (Linflygets dag, Majtävlingen, Weatherman Speed)
2024-02-03 Tävlingsapport från Oldtimer-SM 2023
2024-02-02 Tävlingskalendern uppdaterad (Ripa OT-RC-träff, Vårtävlingen)
2023-10-22 Rapport från Molnens Bröders oldtimerträff. Resultat från OT-SM 2023
2023-08-20 Rapport från Stibner Memorial 2023
2023-08-11 Tävlingskalendern uppdaterad (Molnens bröders höstmönstring)
2023-07-18 Tävlingskalendern uppdaterad (Oldtimer-SM, skalatävlingen)
2023-06-15 Tävlingskalendern uppdaterad (Oldtimer-SM i Bollerup)
2023-05-23 Tävlingskalendern uppdaterad (Kungsbacka Linflyg, motor och OT-RC träff)
2023-04-30 Tävlingskalendern uppdaterad (Stibner Memorial)
2023-04-02 Tävlingskalendern uppdaterad (Linflyg-oldtimerträff i Västerås)
2023-03-20 Tävlingskalendern uppdaterad (Vårtävlingen, Majtävlingen, Hösttävlingen)
2023-02-19 Rapport från Stibner Memorial 2022
2023-02-03 Tävlingskalendern uppdaterad (Ripa RC-träff "Old-Boys med Old Toys")
2022-11-08 Två nya artiklar av Hans Karlson, se sidan Artiklar
2022-10-16 Rapport från Molnens Bröders höstmönstring i Skillingaryd
2022-09-04 Resultatlista från OT-SM 2022 i Bollerup
2022-08-20 Ny avdelning i ritningsarkivet: Ritningar till skalamodeller
2022-08-15 Tävlingskalendern uppdaterad (RC-Oldtimer i Skillingaryd)
2022-07-14 Tävlingskalendern uppdaterad (OT-SM i Bollerup)
2022-07-05 Rapport från Uppsalas majtävling.
2022-05-01 Rapport från Häxvrålet i Kungsbacka samt uppdatering av tävlingskalendern.
2022-04-03 Tävlingskalendern uppdaterad (Häxvrålet, Kungsbacka)
2022-03-08 Tävlingskalendern uppdaterad (Västerås Linflyg OT-träff)
2022-02-20 Tävlingskalendern uppdaterad (Ripa Nostalgiträff)
2022-02-01 Tävlingskalendern uppdaterad för 2022
2021-11-18 Kontaktsidan (styrelse) uppdaterad.
2021-11-12 Rapport från skalatävlingen på OT-SM 2021.
2021-09-29 Rapport från skalatävlingen på OT-SM 2019.
2021-09-24 Renritade ritningar nu upplagda i artikeln "På forntida vingar"
2021-09-22 Rapport från Hösttävlingen 2021
2021-09-18 Rapport från Stibner Memorial 2021
Ny artikel: Om tvåmotoriga gummimotordrivna skalamodeller av Hans Karlsson
2021-09-02 Tävlingskalendern uppdaterad (Ripa Nostalgiträff)
2021-09-01 Resultat från Oldtimer-SM 2021.
Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävlingen)
2021-06-12 Ny artikel På forntida vingar.
Tävlingskalendern uppdaterad (OT-SM 2021)
2021-05-30 Tävlingskalendern uppdaterad
2021-04-11 Tävlingskalendern uppdaterad
2021-04-10 Tävlingsreglerna uppdaterade.
2021-02-23 Förteckningen över innehållet i SMOS arkiv uppdaterad (återfinns under Arkiv)
2021-02-22 Tävlingskalendern uppdaterad
2020-11-25 Lennart Flodströms klassiska häfte om oldtimer-bygge finns nu att läsa på artikelsidan
2020-10-19 Tävlingsapport från Höstävlingen 2020
2020-10-01 Tävlingsapport från Oldtimer-SM 2020
2020-09-08 Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävlingen)
2020-09-02 Resultat från Oldtimer-SM 2020
2020-08-30 Ritningsarkivet uppdaterat (klass D)
2020-07-10 Rapport från Stibner Memorial 2020
2020-05-14 Tävlingskalendern uppdaterad (Jubelvrålet och Stibner memorial)
2020-05-03 Tävlingskalendern uppdaterad (inställda tävlingar p.g.a. corona-viruset)
2020-04-16 Resultat från Häxvrålet.
2020-04-01 Tävlingskalendern uppdaterad (inställda tävlingar p.g.a. corona-viruset)
2020-03-27 Tävlingskalendern uppdaterad (ändringar p.g.a. corona-viruset)
2020-03-08 Tävlingskalendern uppdaterad (Kungsbacka Linflyg/OT-RC-träff m.m.)
2020-02-26 Tävlingskalendern uppdaterad (Vårtävlingen)
2020-02-23 Tävlingskalendern uppdaterad (Majtävlingen)
2020-02-12 Tävlingskalendern uppdaterad (Linflygets dag i Västerås)
2020-02-08 Rapport från RC-oldtimerträffen i Hultsfred.
2020-01-14 Ritningsarkivet uppdaterat (klass F-nostalgi)
2020-01-14 En ny artikel: Beräkning av tyngpunkt, genmäle till artikel i Oldtimer 4/2019
2019-10-13 Tävlingsrapport från Hösttävlingen
2019-09-11 Uppdaterad inbjudan till RC-oldtimer meeting i Hultsfred. Se tävlingskalendern.
2019-09-07 Resultat och bilder från Oldtimer-SM 2019.
2019-08-01 Tävlingsrapport från Vårtävlingen/Vårmaxen
2019-07-13 En försenad tävlingsrapport från Stibner Memorial 2017
2019-07-10 Rapport från Stibner Memorial 2019 och uppdaterad tävlingskalender (Hösttävlingen)
2019-07-05 Tävlingskalendern uppdaterad (Oldtimer-SM i Bollerup)
2019-07-03 Tävlingskalendern uppdaterad (Oldtimer-RC i Hultsfred)
2019-05-22 Tävlingskalendern uppdaterad (Nostalgiträff i Växjö)
2019-04-24 Tävlingskalendern uppdaterad (Linflygets dag & Stibner Memorial)
2019-04-23 En ny artikel av Hans Karlsson: S-krokar
2019-04-12 Ritningsarkivet uppdaterat (klass TP samt uppdatering i övriga klassser)
2019-03-18 Tävlingskalendern uppdaterad (Stibner Memorial)
2019-03-10 Två nya artiklar av Hans Karlsson: Anders Deurells Taifun och Kuggväxlar för gummimotor.
2019-03-03 Nya bilder från Oldtimer-SM 2018
2019-03-02 Ny tävlingskalender för 2019
2019-02-24 Ny artikel om elektriskt friflyg: Lars Karlsson beskriver hur han har konverterat en Hail-Shot till eldrift
2019-02-02 Rapport från RC-oldtimerträffen i Jönköping.
2019-01-01 Rapport från skalatävlingen på OT-SM 2018.
2018-10-28 Rapport från Hösttävlingen 2018 och Höstträffen i Västerlösa
2018-09-23 Rapport från Oldtimer-SM i RC-klasserna. Fler bilder från Oldtimer-SM 2018
2018-09-16 Tävlingskalendern uppdaterad. Fler bilder från Oldtimer-SM 2018
2018-09-13 Rapport och resultat från Oldtimer-SM 2018
2018-09-09 Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävlingen, Västkustträffen).
2018-09-04 Tävlingskalendern uppdaterad (RC-Oldtimer träff i Jönköping).
2018-08-17 För våra medlemmar: Dags att fundera på (om)val av styrelse inför årsmötet. Se Styrelse
2018-08-06 Tävlingskalendern uppdaterad.
2018-06-08 Tävlingskalendern uppdaterad (OT-RC mästerskap).
2018-05-13 Reportage från Vårtävlingen 2018 och Majtävlingen
2018-04-26 Tävlingskalendern uppdaterad , artikeln om Modellflygbränsle uppdaterad
2018-04-08 Tävlingskalendern uppdaterad (Linflygets dag, Västerås),  Ny artikel om Modellflygbränsle
2018-04-01 Reportage från Hösttävlingen 2017 och WW1-masstarten på Gärdet
2018-03-30 Tävlingskalendern uppdaterad
2018-01-23 Uppdaterad förteckning över SMOS arkiv. Se Ritningsarkivet, högst upp på sidan. Dubblettritningar erbjuds medlemmar mot portokostnad
2018-01-06 Ritningsarkivet uppdaterat (klass C)
2017-12-11 Länksidan uppaterad
2017-11-26 Reportage från Oldtimer-SM 2017
2017-10-30 Rapport från skalatävlingen på OT-SM 2017.
2017-09-24 Rapport från OT RC-SM 2017.
2017-09-12 Resultatlistan från Oldtimer-SM 2017 finns nu upplagd.
2017-09-04 Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävlingen).
2017-08-30 Tävlingskalendern uppdaterad (RC-Oldtimermeeting i Skillingaryd).
2017-07-20 Tävlingskalendern uppdaterad (OT-SM 2017 m. skalatävl).
2017-07-07 Tävlingskalendern uppdaterad (OT-RC SM). Rapport från Vårtävlingen 2017.
2017-06-25 Ritningsarkivet uppdaterat (klass G-int). Regeltillägg RC-segel (regler)
2017-04-20 Vårtävlingen uppskjuten, se Tävlingskalendern!!
2017-04-18 Tävlingskalendern uppdaterad
2016-01-22 Ritningsarkivet uppdaterat (klass Inomhusmodeller)
2016-01-21 Ny tävlingskalender 2017. Ritningsarkivet uppdaterat (klass Övriga gummimotormodeller)
2016-10-19 Rapport från Hösttävlingen 2016
2016-10-09 Ny sida om Galloping Ghost och Ace Commander, gamla RC-system nu i nyproduktion!
2016-10-02 Rapport från Stibner Memorial 2016
2016-09-11 Rapport från fredagens och lördagens flygningar på Oldtimer-SM 2016
2016-09-04 Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävlingen)
2016-09-01 Tävlingskalendern uppdaterad (RC-Oldtimer i Skillingaryd)
2016-08-21 Rapport från skalatävlingen på Oldtimer-SM 2016, resultat från Vårtävlingen
2016-08-14 Rapport från torsdagens flygningar på Oldtimer-SM 2016
2016-08-11 Resultaten från Oldtimer-SM 2016 finns nu utlagda
2016-07-17 Rapport från Majtävlingen 2016
2016-06-11 Tävlingskalendern uppdaterad (Stibner Memorial)
2016-05-18 Tävlingskalendern uppdaterad (OT-SM)
2016-03-30 Tävlingskalendern uppdaterad
2016-03-20 Tävlingskalendern uppdaterad
2016-02-20 Rapport från Oldtimer-SM 2015 uppdaterad
2016-02-07 Rapport från skalatävlingen på Oldtimer-SM 2015
2016-01-31 Ny tävlingskalender 2016. Ritningsarkivet uppdaterat (klass B)
2015-12-20 Rapport från Bengt Stibner Memorial, tävling för friflygande skalamodeller
2015-10-25 Rapport från Höstmaxen 2015
2015-09-30 Tävlingskalendern uppdaterad (Höstmaxen)
2015-09-17 Tävlingskalendern uppdaterad (Hösttävling RC)
2015-09-05 Tävlingskalendern uppdaterad (Sländans höstträff)
2015-08-17 Tävlingskalendern uppdaterad (RC-Oldtimermeeting Skillingaryd)
2015-08-03 Resultatlistan från Oldtimer-SM 2015 är nu utlagd
2015-06-15 Ritningsarkivet uppdaterat (klass S3)
2015-06-14 Rapport från Majtävlingen 2015. Reglerna för RC-segel uppdaterade (löpstart tillåten).
2015-06-06 Inbjudan till OT-SM finns nu i tävlingskalendern
2015-06-01 Rapport från Vårtävlingen 2015
2015-04-01 Tävlingskalendern uppdaterad
2015-01-28 Tävlingskalendern uppdaterad för 2015
2015-01-17 Ny tävlingsklass för OT-RC Segel! Se radiosidan eller Regler & klasser
2015-01-02 Rapport från skalatävlingen på OT-SM 2014
2015-01-01 Rapport från Sländans Höstmax 2014
2014-10-24 Rapport från Oldtimer-SM 2014
2014-10-23 Kontaktsidan uppdaterad. Ritningsarkivet uppdaterat (klass S1)
2014-10-01 Tävlingskalendern uppdaterad. Ritningsarkivet uppdaterat (klass "Övriga segelmodeller")
2014-09-25 Rapport från Hösttävlingen i Bollerup
2014-09-08 Ritningsarkivet uppdaterat (klass S-int)
2014-08-26 Resultatlistan från SM 2014 finns nu upplagd. Rapport och foton kommer senare
2014-08-25 Kalendern uppdaterad (Hösttävling i Bollerup)
2014-08-21 Ritningsarkivet uppdaterat (klass S2 + uppdaterad förteckning av material i SMOS arkiv)
2014-08-14 Kalendern uppdaterad (Hösttävling i Bollerup + OT-RC på Ränneslätt)
2014-08-01 Ritningsarkivet uppdaterat (klass A1 och A2)
2014-07-31 Ritningsarkivet uppdaterat (klass A)
2014-07-26 Rapport från RM i friflygskala 2014
2014-07-04 Kalendern uppdaterad (Worldwide postal competition)
2014-07-02 Resultat från Vårtävlingen
2014-06-11 Rapport från Uppsalas majtävling
2014-05-09 Kalendern uppdaterad (Lin & motorträff)
2014-04-17 Kalendern uppdaterad (Skala-RM)
2014-03-22 Reportage från Hösttävlingen 2013
2014-03-04 Ritningsarkiv och kalendern uppdaterade
2014-02-27 Kalendern uppdaterad
2014-02-02 Nu finns äntligen rapport från jubileumstävlingarna 2013 ute.
2013-10-27 Rapport från SM i Oldtimer-RC 2013
2013-10-26 Styrelseuppgifterna uppdaterade. Rapport från Oldtimer-SM 2013
2013-10-26 Nytt utseende på hemsidan!
2013-09-23 Kalendern uppdaterad: RC-träff på Ränneslätt samt hösttävling på Revinge.
2013-09-02 Nya bilder, Per Källners Keil Kraft Super 60.
Kalendern uppdaterad: 22nd World Wide Postal Competiton
2013-08-25 Rapport från RM i friflygskala 2013
2013-07-01 Rapport från Total Wakefield-tävlingen
2013-06-30 Kalendern uppdaterad: OT-SM. Rapporter från Majtävlingen och Vårtävlingen
2013-05-29 Kalendern uppdaterad: Nytt datum för TotalWakefield
2013-05-03 Kalendern uppdaterad: Grant MIMLOCT
2013-04-23 Kalendern uppdaterad
2013-04-03 Kalendern och tävlingsreglerna (friflygklasserna) uppdaterade.
2013-03-04 Kalendern uppdaterad.
2012-12-22 Kalendern uppdaterad; Total Wakefield 2013. Styrelseinformationen uppdaterad.
2012-09-23 Friflygträff i Trollhättan, se tävlingskalendern
2012-09-22 Tack vare Patrik Gertsson så finns det nu lite bilder från OT-SM 2009!
2012-09-19 Regnig rapport från Wentzeltävlingen
2012-09-12 Kalendern uppdaterad (RC-träff på Ränneslätt)
2012-09-09 Nu finns reportage från SM 2012 ute
2012-08-26 Resultatet från Jubileumstävlingen 2012 ligger nu ute
2012-08-19 Resultatet från SM 2012 ligger nu ute!
2012-08-09 Wentzeltävling på Gärdet den 26:e augusti! Se tävlingskalendern
2012-08-09 Reportage från linflygträffen i Kungsbacka och Grant MIMLOCT i Nyköping
2012-07-30 Lagt in en länk till youtube-klipp med Patrik Gertssons RC-Viking under "Bilder/pictures"
2012-07-29 Reportage från Jubileumstävlingen och RM i friflygskala finns att läsa under "Reportage & Resultat"
2012-06-24 Förteckning över dubblettexemplar till salu från arkivet finns nu i Arkiv & ritningar
2012-06-12 Resultat från vårtävlingen 2012
2012-05-09 Modellflygmuséet har nu fått ett nytt ansikte
2012-04-22 Kalendern uppdaterad; Kungsbacka linflygträff, vårtävlingen, jubileumstävlingen
2012-03-10 Kalendern uppdaterad; Majtävlingen + RM i friflygskala
2012-02-25 Kalendern uppdaterad; Grant MIMLOCT 2012
2011-12-03 Kalendern uppdaterad; Total Wakefield 2012
2011-11-27 Kalendern uppdaterad för 2012 med tre tävlingar på Rinkaby
2011-11-15 Nu finns en uppdaterad beskrivning av Cloud Tramp och "Grant MIMLOCT" via Bengt Höglund
2011-10-28 Nu finns äntligen sidorna om söndagens flygningar och skalatävlingen på OT-SM uppe
2011-10-16 Nu finns förteckningar över SMOS arkiv, se Arkiv & ritningar
2011-09-11 Uppdaterad rapport från OT-SM 2011
2011-09-04 Ändring av datum för Ränneslättsträffen, se kalendern
2011-09-01 Resultat från SM 2011
2011-08-21 Uppdaterad tävlingskalender
2011-07-15 Rapport från RM i friflygskala
2011-07-10 Resultat från Vårtävlingen, Majtävlingen och Jubileumstävlingen Wakefield/Glider 60 år
2011-06-26 Uppdaterad tävlingskalender
2011-05-16 Uppdaterad tävlingskalender
2011-03-01 Ny tävlingskalender för 2011
2010-10-23 Rapport och resultat från Oldtimer-SM 2010
2010-09-03 Nyheter från modellflygmuseet
2010-09-01 Uppdaterad tävlingskalender (OT-RC träff i Eksjö)
2010-08-24 Uppdaterad tävlingskalender (hösttävlingen)
2010-07-29 Resultat från Vårtävlingen
2010-07-20 Resultat från Majtävlingen och Swedish Glider Cup
2010-03-14 Uppdaterad kalender för 2010, samt några nya modellbilder i ritningsbanken
2010-02-15 Uppdaterad kalender för 2010
2009-11-25 Rapporter från Vår och Höst-tävlingarna 2009
2009-11-17 Rapport från Wentzeltävlingen 2009
2009-11-07 Ritningsbanken uppdaterad
2009-10-12 Resultat från OT-SM 2009, samt uppdaterad styrelseinformation
2009-09-21 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-08-14 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-07-16 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-06-26 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-06-07 Sveriges modellflygmuseum öppnat!
2009-06-06 Reportage från Wentzel-tävlingen 2008
2009-05-17 Vårtävlingen uppskjuten pga dåligt väder. Se kalendern
2009-03-29 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-03-14 Invitation to the Open Swedish Oldtimer Championships, August 2009
2009-02-18 Evenemangskalendern uppdaterad
2009-01-22 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-12-14 Reportage från RC-träffen i Ränneslätt, samt två smärre regeluppdateringar
Friflyg: Utbyte av skadade delar under tävling numera tillåtet
Skala: Ang. poäng för skalapilot i fall då piloten ej är synlig
2008-12-09 Resultat från OT-SM 2008, samt uppdaterad kalender för 2009
2008-10-05 Nya tävlingsresultat för radio och friflyg
2008-09-12 Evenemangskalendern uppdaterad - Hösttävling på Rinkaby!
2008-09-09 Kontaktsidan uppdaterad
2008-08-24 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-08-15 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-07-11 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-06-15 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-05-25 Länklistan uppdaterad
2008-04-27 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-04-06 Evenemangskalendern uppdaterad
2008-01-02 Evenemangskalendern uppdaterad
2007-11-12 Resultat för friflyg; Wentzelträff och OTSM
2007-10-28 Uppdaterad länksida, div. andra ädringar och korrektioner
2007-09-09 Nytt reportage om linflygträffen på Torslanda
Reportage från Gladan-tävlingen i Falköping
2007-08-26 Tävlingskalendern uppdaterad
2007-08-13 Tävlingskalendern uppdaterad
2007-08-08 Bildarkivet uppdaterat
2007-05-20 Tävlingskalendern uppdaterad
2007-03-30 Resultat för friflyg; SM 2006
2007-03-18 Tävlingskalendern uppdaterad
2007-03-06 Inbjudan till linflygträff
2006-12-27 Resultat för friflyg; Vårtävlingen 2006
2006-12-13 Resultat för friflyg; Wentzeltävlingen 2006
2006-10-17 Nya resultat för radio; 2006
2006-09-19 Tävlingskalendern uppdaterad OT-RC SM
2006-08-16 Tävlingskalendern uppdaterad
2006-07-05 Tävlingskalendern uppdaterad
2006-06-27 Tävlingskalendern uppdaterad
2006-06-02 Tävlingskalendern uppdaterad
2006-02-03 Lite småjusteringar samt nya länkar
2006-01-31 Ritningsbanken med bildarkiv är uppdaterat
2006-01-30 Nya bilder i bildarkivet/modeller
2006-01-17 Resultatlistan för 2005 uppdaterad
2006-01-17 Resultatlistan för 2005 uppdaterad
2006-01-07 Bara lite småjusteringar
2005-12-04 Resultatlistan för 2005 uppdaterad
2005-11-16 Bara lite städning i tävlingskalendern, resultatlistor kommer om ett litet tag
2005-10-09 RC-resultatlistan för 2005 uppdaterad Bilder från meeting Eksjö 9/10
2005-10-04 Resultatlistan för 2005 uppdaterad
2005-03-03 Tävlingskalendern uppdaterad
2005-02-25 Nya bilder i bildarkivet/modeller
2005-02-17 Trevlig sida om OT-RC
2005-02-15 Nya bilder i bildarkivet/modeller
2005-02-15 Intressant artikel om radiostyrning förr (Modellflyghistoria) Från Arne Nohlberg
2005-02-15 Tävlingskalendern uppdaterad
2005-01-30 Nya bilder i bildarkivet/modeller