Styrelse:

Ordförande:
Lars Tolkstam
Restalundsvägen 89
702 16 Örebro
e-post: lars.tolkstamgmail.com
Tel: 019-32 09 52, 070-549 43 80
Vice-ordförande:
Erik Kullgren
e-post: erik.kullgrenelitkomposit.se
Tel: 0522-253 18
Kassör:
Ingvar L. Nilsson
Källbäcksrydsgatan 11b
507 31 Brämhult
e-post: ingvarl.nilssontelia.com
Tel: 070-207 4494
Sekreterare:
Martin Larsson
e-post: martinlarsson22gmail.com
Tel: 0709-347 573
Ledamot Friflyg:
Per Qvarnström
e-post: perqvarnstrom.nu
Tel: 046-24 81 24
Ledamot Linflyg:
Alf Eskilsson
Tel: 0300-777 66, 073-040 7613
Ledamot RC:
Anders Jönlid
e-post: anders.jonlidtelia.com
Tel: 0706-86 04 23
Suppleant
Anders Sellman
e-post: anders_sellmanyahoo.se
Tel: 070-54 99 565
Suppleant
Patrik Gertsson
e-post: patrikpgdata.se
Tel: 0709-763384
Hemsida
Andrea Hartstein
e-post: andrea.hartsteinallt2.se
Tel: 0708-98 10 29

Plusgirokonto

Plusgiro för SMOS: 88 66 95-6
Medlemsavgiften är 300:- per år

 

Svenska Modellflygares Oldtimersällskap
Senast ändrad: 2023-06-05