Sveriges modellflygmuseum, nyheter 2012

Modellflygmuséet har nu fått ett nytt ansikte

Efter många dagars arbete med snickeri, målning och viss omdisponering står nu vårt museum klart för att ta emot säsongens besökare. Vi kan nu visa ett mycket unikt material i liggande glasmontrar samt många nya modeller.

Samtidigt visas också en minnesutställning över vår vän Sigurd Isacson, sammanställd av Sten Persson.

Då vi har många originalmodeller byggda på 30-40-50-talet, visas dessa dyrgripar i vårt Diorama. Här finns modeller konstruerade och byggda av:

 • Sune Stark
 • Arne Blomgren
 • Anders Håkansson
 • Åke "Postis" Larsson
 • Sigurd Isacson
 • Hans Schmiterlöw
 • Åke Roggentin
 • Björn Andersson
 • Rune "Termik-Johan" Johansson

Under året har en hel del modeller blivit donerade till vårt museum. Vi väntar också på följande donationer:

 • K.E.Landegren - 5 originalmodeller kommer att överlämnas av sonen.
 • Rune "Bananen" Andersson har donerat sin enda kvarvarande segelmodell, att hämtas hemma hos Rune.


Museikommittén

Översiktsbild
Långväggen - vänster sida
Långväggen - vänster sida
Detaljbild långvägg vänster

Detaljbild långvägg vänster
Detaljbild långvägg vänster
Detaljbild långvägg vänster
Detaljbild långvägg vänster
Modellflygarens tillbehör
Minnesutställning över Sigurd Isacson
Minnesutställningen
Detalj minnesutställningen
Detalj minnesutställningen
Detalj minnesutställningen
Sigurd Isacsonīs medaljtavla
Inomhusmodeller
Många nya modeller i dioramat
Dioramat
Thomas Johansson monterar
Från Musei-arkivet med ny inredning


Senast ändrad: 2012-05-09