Ellilä-50. Klass D.  Spv: 1180 mm. Konstruerad         
1950 av Arne Ellilä                                            
                              Foto: Roland Frid                                                                          

 

Senast ändrad: 2005-03-09

Tillbaka