"Buccaneer". Klass OT-RC. Flögs förr som friflygande  Spv: 1675 mm. Konstruerad 1937
 av Bill Elfinger, USA Modellen är mycket välflygande. Lämplig motor: 5-6,5 cc 2-takt.
 Som friflygande flögs den med 10 cc
Brown Junior,tändstiftare. Rune flyger sin modell
med en OS 40, 4-takt. Radio 3 kanaler. 
Byggd och fotograferad av Rune Tedenryd, Malmö

 

Senast ändrad: 2005-01-30

Tillbaka