Vårtävlingen 2015
Gendalen, 25:e april

SMOS Vårtävling var för andra året i följd förlagd till Gendalen i Västergötland. 17 tävlande hade anmält 34 modeller i 12 klasser. Tyvärr gjorde en tämligen stark och byig vind att några modeller inte startade och att omflygningar inte gjordes. Man får faktiskt uppskatta att hälften av modellerna kom i luften.

I den nya klassen OT-RC segel var 5 modeller anmälda och alla gjorde sina två starter. Idealtiden för en flygning var för de tre 2-metersseglarna 4 minuter medan Lasse Larsson och Magnus Nabbing fick sikta på 5 minuter med sina 3-metersmodeller. Magnus modell var Cirrus medan Lasse inte kunde namnge sin. Då fick den av Birgit Johansson (vilken som vanligt skötte sekretariatet perfekt) namnet "Lasse Liten" eftersom den var störst i klassen. Denna gång hade storleken ingen betydelse. Den ena 3-metaren vann och den andra kom sist.

Dagen avslutades med en uppskattad gemensam måltid i Gendalens bygdegård.

Sven Landervik
Bilder: Yanal Mashdawi  Magnus Nabbing förbereder start med Cirrus. Thomas Johansson iakttar noga.
Bo-Eskil Nilssons One and a Half påträffades så här efter första starten.  

Klass A
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Gunnar Wivardsson Chad 46 90 136
Ytterligare en modell anmäld

 

 

Klass B
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Björn Källman Stora Kungsörnen 65 - 65
Ytterligare två modeller anmälda

 

 

Klass C
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Björn Källman Hugin 90 90 180
1 Göran Larsson Hugin 90 90 180
3 Bo-Eskil Nilsson One and a half 90 - 90
4 Gunnar Wivardsson Savage 51 85 - 85
Ytterligare en modell anmäld

 

 

Klass D + Gint
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Richard Borglund Tempo 90 90 180
1 Martti Bogdanoff Nilborn 90 90 180

 

 

Klass A1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Inge Sundstedt ? 75 90 165
Ytterligare två modeller anmälda

 

 

Klass A2
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Richard Borglund Nordic F1A 90 - 90
Ytterligare en modell anmäld

 

 

Klass S1
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
Ingen modell kom till start. En modell var anmäld.

 

 

Klass S-int
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Freddy Dahlstrand Carioca 57 90 147
2 Sven Landervik Master 64 - 64
Ytterligare tre modeller anmälda

 

 

F-klassisk
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Lasse Fridström Slicker 50 90 - 90
1 Kjell Lindqvist Slicker 90 - 90
Ytterligare en modell anmäld

 

 

F-nostalgi
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
Ingen modell kom till start. Två modeller var anmälda.

 

 

OT-RC Segel
Plac. Tävlande Modell 1:a 2:a Totalt
1 Magnus Nabbing Cirrus 258 190 448
2 Sven Landervik Blue Phoenix 268 154 422
3 Thomas Johansson Gull 130 94 224
4 Bo Ekdahl Blue Phoenix 124 87 211
5 Lasse Larsson "Lasse Liten" 0 49 49

 

Senast ändrad: 2015-06-01