Tävlingsresultat friflyg 2004
Vårtävlingen

Wentzeltävlingen

SM i Rinkaby
Cloud Tramp Gagnef Revinge möte

 

 

Vårtävlingen 2 maj 2004 på Rinkaby

  Klass A        
Plac. Namn Modell 1:a 2:a Totalt
1 Sigurd Isacson TI-39 150 150 300
2 Gunnar Stedt Miss Junior 120 141 261
3 Thomas Johansson Whipit Quick 55 48 103
4 Thure Josefsson FIB 62 32 94

 

  Klass B        
1 Lars Ljungberg Cleo 150 110 260
2 Anders Håkansson Landegren 106 150 256
3 Martti Bogdanoff Tern 67 150 217
4 Thure Josefsson Västanvind 81 105 186
5 Thomas Johansson High Climber 78 97 175
6 Lars Erik Fridström St. Kungsörnen 78 43 121
7 Sigurd Isacson Västanvind 89 - 89
8 Thure Josefsson Tern 52 32 84
9 Bengt Åhman Torpedo 30 31 61

 

  Klass C        
1 Gunnar Stedt Flip Flop 131 150 281
2 Lars Ljungberg Löwens G-1 150 121 271
3 Ingvar Persson Rascal 93 95 188
4 Thorvald Christensen Convertible 90 97 187
5 Gunnar Stedt Cabin 160 82 98 180
6 Martti Bogdanoff Laban 56 75 131
7 Bengt Åhman Laban 62 10 72
8 Freddy Dahlstrand Laban 12 - 12

 

  Klass D Wakefield        
1 Sigurd Isacson Duplex 147 150 297
2 Germund Wardenius Tusse 150 133 283
3 Martti Bogdanoff Gipsy 70 125 195
4 Ingvar Persson Korda-39 93 89 182
5 Martti Bogdanoff Ellilä-50 62 85 147
  Klass S1        
1 Sven Landervik HW-43 106 120 226
2 Kurt Sandberg HW-44 120 97 217
3 Kurt Sandberg HW-43 120 83 203
  Klass S2        
1 Kurt Sandberg KS-46 120 76 196
2 Sven Landervik Taifun 74 120 194
3 Kurt Sandberg Hector 92 - 92
   Klass S3        
1 Sven Rågwall Hajen 120 120 240
2 Lars Larsson Balder 117 120 227
  Klass S-Int        
1 Tycho Andersson Viking 120 120 240
1 Freddy Dahlstrand Viking 120 120 240
1 Lars Larsson Aurikel 120 120 240
1 Chris Rågwall Aurikel 120 120 240
5 Sven Rågwall Vazka 120 85 205
6 Sven Rågwall Aurikel 120 - 120
  Klass A2        
1 Sven Rågwall K-30-61 101 120 221
  Klass F        
1 Martti Bogdanoff JHH-100 150 40 190
2 Gunnar Stedt Strato Streek 94 - 94

Reportage i Oldtimer Nr:2  2004  sid 20

 

 

 

Wentzeltävlingen & Vingarnas träff hölls den  13 juni 2004 på Gärdet i Stockholm.  

  Segelmodellen ”Gladan”  -  kvaltid 60 sek.      
Plac. Namn 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sven-Olov Lindén 53    60     60   173
2 Göran Larsson   48   60  49    157
3 Kurt Sandberg    35  59   14  108
4 Nisse Nässén /
Torgil Rosenberg

    

38     31   19  88
5 Lars Lindén  17  23 34 74
6 Martin Wentzel  44 20   --  64

 

 

                                                                               

.                                                                                                        

  ”Vingarna modeller” Cirrus, Fröjd, Gladan, Kungsörnen och Tip Top  

kvaltid 60 sek.  FIB och Trim II  kvaltid 45 sek.

             
Plac. Namn Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Sven-Olov Lindén Gladan 60    60 60  180
2 Lars Tolkstam Trim II  45    45      45  135
3 Ginger Sjöberg Kungsörnen  60     50  60  170
4 Kjell Hellström Tip Top 46   50   48   144
5 Georg Törnkvist Kungsörnen 55  60         --  115
6 Georg Törnkvist FIB    45  --    --     45
7 Lasse Wentzel Gladan    44     --   --  44
8 Lasse Wentzel Kungsörnen  29    --      --    29

  Tummeliten.  Kvaltid 30 sek.        

Plac.

Namn 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Ingvar Claesson   30   30  30     90
1 Roland Frid  30    30   30   90
1 Bengt Höglund  30     30     30   90

   

 

Oldtimerträff i Gagnef

 

Plac. Namn Modell/Klass Start 1 Start 2 Totalt
1 Janne Forsman Prim C 115 120 235
2 Inge Sundstedt Gladan S1 80 113 193
3 Rolf Astervik Pacemaker C 99 60 159
4 Holger Sundberg Landegren D 120 - 120
5 Inge Sundstedt Bernfest Sint 45 58 103
6 Magnus Astervik Altair A2 33 54 103
7 Roland Frid Jaguar D 69 - 69

Reportage i Oldtimer Nr:2  2004  sid 13

 

 

Världsomspännande modellflygmanifestation

Ett 30-tal medlemmar samt supportrar ur Nyköpings Modellklubbs (NMK) flygsektion och OldTimer-modellflyggklubben Kondoren, Nyköping (med anor från 30-talet) hade samlats på NMK:s flygfält , Nylanda,  som är beläget på muddermassorna inom Nyge-området . Anledningen var att celebrera modellflyghobbyns upphovsman , amerikanen Charles Hampson Grant , som vid 14-års ålder , år 1908 började konstruera, bygga och flyga modeller. Den modell som  flögs ilördags är en enkel gummimotordriven stavmodell. Den är 55 cm mellan vingspetsarna. Modellen är döpt till Cloud Tramp. Manifestationen går till så att man gör en masstart med Cloud Tramp exakt samtidigt över hela världen. Den aktuella tidpunkten var den 7:de augusti kl. 18.00. På andra delar av jorden är det inte då dagsljus men då söker sig flygarna till upplysta skolgårdar, idrottsplatser och liknande. 

I god tid före utsatt tidpunkt påbörjades trimmningflygningar som i en del fall bjöd på många överraskningar som utlöste många glada skratt och rop. Så närmade sig starttiden och deltagarna ställde upp sig på ett led mot vindriktningen och ceremonimästaren kommenderade start exakt kl 18.00  Det var en trevlig syn när tolv modeller lättade samtidigt och gjorde sin luftfärd. En nära nog högtidlig känsla infann sig när man betänkte att just nu flyger våra likasinnade i många olika länder .

Genom att deltagarnas namn och land rapporteras centralt (via e-mail.) sammanställs en deltagarlista för hela världen och som kommer att vara tillgänglig på nätet . Förra året deltog totalt 354 flygare från ett 15-tal länder och statistiken visar att intresset för att deltaga i manifestationen ökar. Sammankomsten avslutades med samling kring grillen där korvhamburgare med tillbehör serverades och vädergudarna prisades för det underbara flygvädret som de försett oss med. 

Mvh Bengt Höglund (ordförande i Oldtimerföreningen Kondoren. Läs mera om den på adressen http://web1.vattnet.com/kondoren/ )

Här nedan adresser till mera information angående Cloud Tramp

http://website.lineone.net/~mike.denise.parker/

 

Uppgifter angående Charles Hampson Grant

http://website.lineone.net/~mike.denise.parker/chgbio.htm

 

 

Oldtimer-SM 2004  13-15 augusti i Rinkaby
  Klass A          
Plac. Namn Modell 1:a 2:a 3:e Totalt
1 Frank Dahlin TI-39 120 112 109 341
2 Lars Tolkstam Trim II 83 120 120 323
3 Gunnar Stedt Junior Miss 80 120 109 309
4 Sigurd Isacson TI-39 107 120 - 227
4 Kent Josefsson  Trim II 86 76 65 227
6 Kurt Strömdahl Viking 78 72 59 208
8 Roland Frid Cloud Tramp 44 28 22 94
9 Thure Josefsson FIB 27 39 21 87
           
   

 

         
  Klass B          
1 Lars Ljungberg Cleo 120 120 120 360  Flyoff 154
2 Georg Törnkvist The Link 120 120 120 360             - 
3 Holger Sundberg Landegren Krax 120 120 90 330
4 Gunnar Stedt Kitten 120 120 87 327
4 Helge Wannberg Tip-Top IV 120 90 117 327
6 Germund Wardenius Condor 120 70 120 310
7 Birgit Törnkvist Flying Aces Moth 120 120 68 308
8 Kent Josefsson Meteor 120 68 117 305
9 Lars Ljungberg Tern 102 76 120 298
10 Thure Josefsson Västanvind 93 103 73 269
11 Bengt Stibner Flying Aces Moth 62 72 120 254
12 Sven-Olov Lindén Tern 89 114 39 242
13 Sigurd Isacson Västanvind 120 120 - 240
14 Anders Sellman Flying Aces Moth 41 68 120 229
15 Martti Bogdanoff Tern 120 39 47 206
16 Kurt Strömdahl Clipper 1 67 63 67 197
17 Thure Josefsson Tern 80 44 53 177
18 Rune Tedenryd Tern 68 44 30 142
19 Gunnar Ågren Tern 34 53 54 141
20 Ingvar Claesson Clipper 1946 96 - - 96
             
             
  Klass C          
1 Martti Bogdanoff Laban 70 57 67 197
2 Kurt Strömdahl Stratos 58 61 53 172
3 Holger Sundberg Outdoor Tractor 114 - - 114
             
             
  Klass D          
1 Anders Håkansson Landegren Wake 108 120 120 348
2 Einar Håkansson Korda 1939 82 118 74 274
3 Martti Bogdanoff Gypsy 87 95 75 257
4 Anders Sellman Lanzo Duplex 43 86 54 183
5 Sigurd Isacson Lanzo Duplex 120 - - 120
6 Gunnar Wivardsson Gypsy 70 13 - 83
7 Rune Tedenryd Gypsy 1949 76 - - 76
  Klass S2/S3          
1 Per Nilsson Draken 112 80 120 312
2 Kurt Sandberg KS-46 100 111 59 270
3 Sven Landervik Taifun 120 102 40 262
4 Helge Wannberg Master 23 - - 23
  Klass S1          
1 Kurt Sandberg HW-44 120 120 120 360 Fly Off 180
2 Birgit Dahlin Fidusia 120 120 120 360            100
3 Sven Landervik HW-43 117 120 120 357
4 Kurt Sandberg HW-43 106 108 91 305
5 Gunnar Wivardsson Doofa 120 56 120 296
6 Rune Tedenryd HW-44 103 83 67 253
7 Frank Dahlin Fidusia 120 120 - 240
8 Frede Juhl Grimponimus 42 55 111 208
9 Sven Rågwall Pinochio 86 69 - 155
10 Helge Wannberg Novis 85 30 21 136
11 Fritz Neumann FJ-1:a 18 14 24 56
12 Markku Tähkäpää Pluto IV 34 - - 34
13 Markku Tähkäpää ML-44 29 - - 29
14 Tycho Andersson Laruska 14 - - 14
  Klass A2          
1 Sven Rågwall Cherokee 114 112 120 346
2 Sven Landervik Skymaster 120 120 73 313
3 Fritz Neumann Fn 23 73 120 119 311
4 Frede Juhl F3 21-63 Ple 70 120 114 304
5 Bo Modéer Agathe 2 120 49 120 289
6 Magnus Astervik Altair 120 120 - 240
7 Tycho Andersson Stratos 120 69 34 223
8 Hans Fr. Nielsen H-N 27 23 76 120 219
9 Rune Tedenryd Stratos 53 55 59 167
10 Markku Tähkäpää Reki 104 51 - 155
11 Rolf Astervik Nebula 120 - - 120
12 Sven Rågwall K 30-61 73 37 - 110
13 Lars Tolkstam Toom II 83 - - 83
14 Sven Olov Borg Stratos 42 19 - 61
  Klass S int          
1 Bengt Åhman Odenmans Vm-modell-51 23 55 120 198
2 Hans Fr. Nielsen  Sherif 88 35 38 161
3 Markku Tähkäpää Hele 30 - - 30
             
  Klass F Klassisk          
1 Gunnar Ågren Hu 10 c 132 113 150 395
2 Sten Persson SE-52 106 118 127 351
3 Sören Edström HU 10 c 130 136 75 341
4 Martti Bogdanoff JHH 100 103 150 52 305
             
             
  Klass F Nostalgi          
1 Sten Persson Hi-Fli 150 150 150 450 Fly Off 122
2 Rolf Astervik Dream Weaver 1956 150 150 150 450
3 Lars-Erik Fridström Eliminator 116 150 - 266
4 Magnus Astervik Creep 120 - - 120
             
             
  Classic Wakefield      Handicap    Koff        
1 Einar Håkansson Korda 1939        1,6 131 180 118 429
2 Anders Håkansson Landegren Wake 1.0 180 120 120 348
3 Anders Sellman Lanzo Duplex      1,3 56 112 70 238
4 Sigurd Isacson Lanzo Duplex       1,3 156 - - 156
  Truedsson-Pokalen      Hancicap       Koff.        
1 Lars Ljungberg Tern               1,6  120 120 120 360          
2 Kurt Strömdahl Clipper I          1,8 120 113 120 353
3 Sven-Olov Lindén Tern               1,6 120 120 62 302
4 Thure Josefsson Tern               1,6 120 78 85 275
5 Martti Bogdanoff Tern               1,6 120 62 75 257
6 Rune Tedenryd Tern               1,6 109 70 48 227
7 Gunnar Ågren Tern               1,6 54 85 86 225
8 Martti Bogdanoff Laban             1,1 77 63 74 214
9 Ingvar Claesson Clipper 1946     1,7 120 - - 120
 
 
Landskamp SVERIGE - DANMARK
1 Sverige enligt placering OT-SM 2004
Namn Klass Modell Poäng Totalt poäng
Kurt Sandberg S 1 HW 44 360
Sven Landervik S 1 HW-43 357
Sven Rågwall S 1 Pinochio 155
Bengt Åhman S int Odenman 198
Sven Rågwall A2 Cherokee 346
Bo Modéer A2  Agathe II 289
Sven Landervik A2  Skymaster 313

Totalt 2018

2 Danmark föranmält lag
Birgit Dahlin S 1 Fidusia 360
Frank Dahlin S 1 Fidusia 240
Frede Juhl S 1 Grimponimus 208
Han Nielsen S int Sherif 161
Frede Juhl A2  F3 21-63 Ple 304
Fritz Neumann A 2 FN 23 311
Han Nielsen A 2 HN-27 225

Totalt 1809

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revinge möte 10 oktober 2005
  Gummimotor        
Plac. Namn Modell 1:a 2:a Totalt
1 Åke Gustavsson GF-96-2 120 120 240
1 Sten Persson Adams-37 120 120 240
3 Martti Bogdanoff Laban 69 120 189
4 Ingvar Persson Querman 120 0 120
5 Martti Bogdanoff Tern 32 42 74
  Segelmodeller        
1 Kurt Sandberg  HW-43 120 120 240
2 Sten Persson Mjölner 120 102 222
3 Marttii Bogdanoff Scrappy 57 58 115
4 Rune Tedenryd HW-44 52 60 112
5 Hasse Bengtsson Meteor 21 43 0 43
Reportage i Oldtimer Nr 1 2005
 
 

Senast ändrad: 2005-09-20