Resultat Radio 2001

 

Karlsborg 26 maj 2001
Ölme 28 juli 2001

"Fridelli 1967"
Bällefors 25 aug 2001
Brandholmen 8 sept 2001

 

OT-RC III samt OT-RC på F6 Karlsborg den 26 maj 2001. 

  Klass OT-RC    
Plac. Namn Modell Poäng
1 Bengt Johnsson Vagabond 778
2 Kjell-Åke Elofsson Radio-Cub 771
3 Arne Nohlberg RC-Viking 736
4 Bo Lennartsson Playboy Sr 727
5 Folke Johansson RC-Viking 724
6 Bengt Höglund Astro Viking 710
7 Carl-Eric Andersson Smog Hog 681
8 Ingvar Claesson Quaker Flash 679
9 Arvid Holmbom Radio-Cub 646
10 Gunnar Pettersson Radio Queen 613
11 Frank Herlufsén Sky.Skooter 568
12 Sandolf Blomgren Radio-Cub 497
13 Arne Lindberg Rudder Bug 115
Kjell-Åke Elofsson RC-Viking 738
(2:a modell, räknas inte i listan)
  Klass RC-III    
1 Kjell-Åke Elofsson RC-Viking 1010
2 Bengt Johnsson Vagabond 945
3 Sandolf Blomgren Radio-Cub 740
4 Arne Nohlberg RC-Viking 610
5 Arvid Holmbom Radio.Cub 565
6 Carl-Eric Andersson Smog Hog 390
7 Bo Lennartsson Petronca 3 565 ?
8 Gunnar Pettersson Radio Queen 205
Kjell-Åke Elofsson Radio-Cub 985
(2:a modell, räknas inte i listan)

Reportage finns i Oldtimer Nr: 3  2001  sid 13.

 

OT-RC den 28 juli 2001 i Ölme utanför Kristinehamn

Plac. Namn Modell Totalt
1 Torbjörn Fransson RC-Viking 800
2 Bengt Johnsson Vagabond 798
3 Kjell-Åke Elofsson RC-Viking 773
4 Bo Lennartsson Powerhouse 758
5 Lennart Sköld Super Scorpion 717
6 Frank Herlufsen Sky Scooter 701
7 Börje Luthman Piper Super Crusier 613
8 Stig Jansson Sky Scooter 601
9 Bo Nylund Super Scorpion 335

Reportage finns i Oldtimer Nr: 3  2001  sid 15.

 

Oldtimer SM i RC-III och OT-RC i Bällefors flygfält den 25 augusti 2001.

  Klass RC-III, SM-klass     
Plac. Namn Modell  Poäng
1 Kjell-Åke Elofsson Radio-Cub 1925
2 Torbjörn Fransson Sky-Skooter 1765
3 Sandolf Blomgren Radio-Cub 1630
4 Bengt Johnsson Vagabond 1450
5 Arne Nohlberg RC-Viking 1385
6 Arne Engman Vagabond 1265
7 Carl-Erik Andersson Smog-Hog 875
8 Bo Lennartsson Petronca 3 590
  Klass OT-RC    
1 Kjell-Åke Elofsson Radio-Cub 807
2 Bo Lennartsson Playboy Sr. 801
3 Bengt Johnsson Vagabond 789
4 Torbjörn Fransson Sky-Skooter 782
5 Arne Nohlberg RC-Viking 770
6 Gunnar Pettersson Radio Queen 770
7 Frank Herlufsén Sky-Skooter 769
8 Sandolf Blomgren Radio-Cub 760
9 Arne Lindberg Rudder Bug 735
10 Carl-Erik Andersson  Smog Hog 717
11 Ingvar Claesson Flyg 44 697
12 Bo Nylund S. Scorpion 695
13 Arne Engman Vagabond 644
14 Bengt Höglund Astro Viking 598
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3  2001  sid 16.
 
Mästerskapstävling i motordrivet, radiostyrt oldtimerflyg den 8 sept 2001
			  på gamla Nygefältet på Brandholmen i Nyköping.
Plac. Namn Modell Poäng
1 Kjell-Åke Elofsson RC-Viking 806
2 Sandolf Blomgren Radio Cub 805
3 Ingvar Claesson Flyg 44 788
4 Gösta Leijon Flyg 44 769
5 Lars Eriksson Diamond Demon 717
6 Christer Svensson Astro Hog 661
7 Arne Fridén Sky Skooter (enkanalare) 645
8 Per Larsson Sky Skooter 644
Reportage finns i Oldtimer Nr: 3  2001  sid 18.
 


			

Senast ändrad: 2005-09-07