SW-39. Klass. D Spv: 1100  mm. Konstruerad 1939 av
Sven Wentzel                                                                 
                              Foto via: Sven-Olov Lindén                                                                          

 

Senast ändrad: 2005-01-28

Tillbaka