Löwen-Åberg -48. Klass D.  Spv: 1090 mm. Konstruerad 1948            
av Robert Löwen-Åberg                                                              
Denna modell är byggd av Sten Persson                                       
   Foto: Sten Persson                                                                          

 

Senast ändrad: 2005-01-18

Tillbaka