Long Cabin Klass OT-RC
  Spv: ?  mm. 

Fotot kommer från kartongen till byggsatsen 
från Ben Buckle                             

                                                                                                                                      


Senast ändrad: 2005-02-07

Tillbaka