Korda Dethermalizer 1941. Klass  D    
           Spv: 1260  mm.                                                  

                                                            Foto: Roland Frid                                                                                                

  


                                                                   

Senast ändrad: 2005-03-09

Tillbaka