Gunnar Magnussons Wake-1938. Klass D.  Spv:1120  mm.          
  Konstruerad 1938 av Gunnar Magnusson                                           
På bilden originalmodellen                                                                
       Foto: Sven-Olov Lindén                                                                          

 

Senast ändrad: 2005-01-22

Tillbaka