"Fridelli 1967". Spv. 1450. Klass RC III, RC V samt OT-RC.

Stig Karlsson konstruerade ( Fridellin ) l959 för TelePilot Rörmottagare med gyro modellen hade även
en celluoidruta framtill och kallades för LILLEN.
l967 bytte modellen namn efter Hagart Fridells idoga
byggande. Hagart är
en känd modellflygnestor på småländska Höglandet.

Stig Karlsson, flög ursprungligen  modellen med 1,5 cc dieselmotor och roder-
mekanism av gyrotyp. Men efter Hagart Fridells insatser har modellen förbättrats ytterligare och det
utförande av "Fridelli" som presenteras här har den fått av Gösta och Kent Petersson i Huskvarna.
(Kent bor numera i Vaggeryd). Modellen presenteras i Hobbyboken 1968 sid. 88.
Denna modell byggd och fotograferad av: Bengt Åhman Hjältevad.

Kent Petersson i Vaggeryd skriver följande historia om modellen:
"

Fridelli story

1959 konstruerade Stig Karlsson, dåvarande i Nässjö modellflygklubb, en skräddarsydd RC-modell vars innandöme var smått, helt anpassat för en telepilotradio. Telepilotradion bestod av en rörmottagare, en batteribox innehållande två stycken 49,5 Volt, två stycken 1,5 Volt torrbatterier och ett styrgyro. Denna anläggning var ganska utrymmeskrävande men fick precis rum. Modellen kallades då, i brist på annat namn, för "Lillen", och var avsedd för 1,5 cc dieselmotor. Stig sneglade säkert på den vid samma tid högmoderna "Roboten" med Clark Y-profil. Några år senare när radioanläggningar transistoriserades, vilket innebar att modellerna blev betydligt lättare, visade sig denna modell flyga förträffligt bra. När sedan Hagart Fridell återuppbyggde denna modell i stort antal döptes de om till ”Fridell, vilket Haga tog som om en stor ära. Det upprättades en ritning på Fridellin 1968 för att presenteras i hobbyboken samma år. Den utgavs av Åhlén och Åkerlunds förlag under redaktör Alsebys namn, dåvarande Modellflygnytts redaktör. Alseby omformade dock nospartiet till ett modernare snitt och försåg modellen med höjdroder. Originalritning från 1968 finns numera hos SMOS ritningsarkiv.

Kent "Åsa-Nisse" Petersson, Vaggeryd


Kent Peterssons "Fridelli", denna modell har inget höjdroder
vingen är ihopvikbar medelst ett gångjärn på undersidan och
hålls ihop med ett gummiband på översidan. Så här ser nos-
partiet ut på en tidigare version.
Foto: Magnus Grönlund 

 

Senast ändrad: 2005-01-30

Tillbaka