Fillon -37. Klass D .  Spv: 1170 mm. Konstruerad  1937 av                   
         Emanuel Fillon.  På bilden Karl-Johan Eiroff.                                           
   Foto: Sten Persson                                                                           

Senast ändrad: 2005-10-01

Tillbaka