Krusader Wakefield. Klass D.  Spv: 1225 mm. Konstruerad        
1938 av PT Capon                                                              
Denna modell är byggd av Ingvar Persson                           
               Foto: Sten Persson                                                                            

 

Senast ändrad: 2005-01-11

Tillbaka