Carl-Johan Eiroff med sin modell
Foto: Sten Persson
Lennart Flodströms modell?
Foto: S-O Lindén
 

Blomgren-49

Klass D, spv: 1080 mm
Konstruerad 1949 av Arne Blomgren
Foto: Sven-Olov Lindén

 

Senast ändrad: 2010-03-14